Southern Cruisers Riding Club

Wallachia chapter

Ride & Free

SCRC - Wallachia chapter
Burčákové slavnosti, 5.-6.10.2013, Hustopeče

Vyjeli jsme na tradiční burčákovou slavnost do jihomoravských Hustopečí. Škoda, že nakonec jsme tam zůstali jen s Evíkem sami. Ale Mrazík za námi přijel podívat v poledne a přijelo taky několik našich členů z jihomoravského a východočeského chapteru SCRC. Nejdříve jsme si prošli náměstí se stánky s rukodělnými výrobky, prohlédli jsme si nádherný historický průvod a nakonec zakotvili s ostatními členy klubu v mázu U Fialků. Seděli jsme jsme na vyvýšené terase na kterou vedly od burčákových výčepů dlouhé a příkré schody. Lepší než policejní alkoholtester. Postupně jsme se propíjeli a bavili až do večera a prošli jsme si několim dalších mázů, kde probíhaly různé koncerty známých i neznámých skupin. Užili jsme si zábavy i burčáku dosystosti !
(Bob)